top of page
Pieteikšanās slēgta. Jūs varat pieteikties nākamajam apmacībam.

Ievads kvalitātes vadībā 16 akad/h

Kvalitātes vadības pamati, auditorijai bez priekšzināšanām


Mācību apraksts

Mācību mērķis: radīt izpratni par kvalitātes vadības sistēmas būtību, rast priekšstatu par kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu, uzturēšanu un pilnveidošanu. Mācību saturs: Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā, procesu dokumentēšanas veidi, kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas, dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana Ieskats kvalitātes vadības sistēmas iekšējā audita organizēšanā, kvalitātes iekšējā audita pamatprincipi. Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai. ______________________________ Kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecinājumu par programmas “Ievads kvalitātes vadībā  9001:2015” apguvi.

  • Beidzies
  • 280.00 Eur + PVN
  • Grant Thornton Baltic sanāksmju zāle, Blaumaņa iela 22, Rīga

Kontaktinformācija

  • Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia

    +371 26588666

    zygon@zygon.lv


Papildus informācija

Ja uz apmācībām pieteikušies mazāk kā 4 dalībnieki, piedāvājam mācības pārcelt uz nākamo tādu pašu mācību kursu (pēc viena vai diviem mēnešiem).


bottom of page