top of page
Pieteikšanās slēgta. Jūs varat pieteikties nākamajam apmacībam.

Praktiskā procesu izstrāde 26 akad/h

Treniņkurss procesu shēmu un procesu aprakstu sagatavošanā


Mācību apraksts

Treniņkursa PRAKTISKĀ PROCESU IZSTRĀDE (grupā 3dalībnieki) mērķis ir praktiski apgūt procesu shēmu un procesu aprakstu izstrādi. Programma (3*8 akad/h praktiskā procesu izstrāde klātienē + 2 akad/h procesu izstrādes teorija un piemēru analīze on-line): • apgūsim prasmi identificēt procesus un noteikt procesu robežas; • apskatīsim "labos" un "sliktos" piemērus procesu attēlošanai un aprakstīšanai; • izstrādāsim procesu shēmas (dalībnieku izvēlētu procesu); • sagatavosim procesu aprakstus (dalībnieku izvēlētu procesu); • meklēsim atbildi – “Kā turpmāk Jūsu organizācijā organizēt procesu izstrādi un pilnveidi?” Dalībnieku ieguvums: Pēc aktīvas līdzdalības, dalībnieki pratīs: • izprast procesu robežas un procesu mijiedarbību; • izstrādāt procesa shēmas (t.sk. tiks sagatavotas katra dalībnieka iniciētu procesu shēmas); • izstrādāt procesa aprakstus (t.sk. tiks sagatavoti katra dalībnieka iniciēto procesu apraksti). Uz klātienes nodarbībām lūdzu līdzi ņemt portatīvo datoru vai planšeti! Pēc treniņkursa dalībnieki saņem apliecinājumu par dalību treniņkursā “Praktiskā procesu izstrāde”. Treniņkursu vada kvalitātes vadības sistēmu eksperte ar 25 gadu pieredzi: Kristīne Meistare

  • Beidzies
  • 600.00 Eur + PVN
  • Grant Thornton Baltic sanāksmju zāle, Blaumaņa iela 22, Rīga

Kontaktinformācija

  • Blaumaņa iela 22, Central District, Riga, Latvia

    +371 26588666

    zygon@zygon.lv


Papildus informācija

Ja uz apmācībām pieteikušies mazāk kā 4 dalībnieki, piedāvājam mācības pārcelt uz nākamo tādu pašu mācību kursu (pēc viena vai diviem mēnešiem).


bottom of page