top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

Kvalitātes vadības sistēmas IT risinājumi

Kvalitātes dokumentu operatīva atrašana ir garantija procesa efektīvākai norisei un laimīgākiem darbiniekiem! Esam pārliecināti, ka jebkuram kvalitātes vadības sistēmas dokumementam ir jābūt ātri un ērti atrodamam visiem darbiniekam!

Piedāvājam risinājumus kvalitātes (procesu) dokumentu elektroniskai sistēmai, kurā apvienota 20 gadu pieredze kvalitātes vadības sistēmu izstrādē. Risinājumu piedāvājam piegādāt MS SharePoint, Drupal vai Moodle vidē. Procesus attēlot iGrafx.

Scattered Blue Triangles_edited.png

SharePoint

Jebkurš dokuments ir ērti atrodams!

Ērti pielāgojami IT risinājumi kvalitātes dokumentu reģistrēšanai,

elektroniskai

saskaņošanai un parakstīšanai

Lūgums atbildēt uz sekojošiem jautājumiem, lai varam piedāvāt Jums piemērotāko kvalitātes vadības dokumentu IT risinājumu.

 

Jūsu būtskākās prasības kvalitātes vadības sistēmas (KVS)

IT risinājumam (lūgums atzīmēt):

bottom of page