top of page
ZBC fons.tif
TU vari vairāk, nekā domā!

Mācības

Izstrādājam un vadām apmācību kursus
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, BRC,
ISO 22000, ISO 27001, ISO 37001, LEAN u.c.

Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

Zygon Baltic Consulting ir Latvijas-Lielbritānijas kopuzņēmums ar vairāk kā 20 gadu starptautisku pieredzi

kvalitātes vadības sistēmu ieviešanā un pilnveidē.

Specializējamies starptautisku standartu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, BRC, ISO 22000,

ISO 27001, ISO 31000, ISO 37001) un izcilības standartu (Investors in Excellence un EFQM)

prasību ieviešanā, kā arī LEAN, SixSigma, BSC u.c. 

Piedāvājam IT risinājumus kvalitātes vadības sistēmu izstrādei, pielāgojot organizāciju specifiskām vajadzībām.

Work desk

Mācības

Jaunas zināšanas palīdz gudrāk organizēt ik-dienu!

Piedāvājam apgūt LEAN, kvalitātes vadību, kvalitātes iekšējo auditu, risku vadību u.tml. kursus.

Business Meeting

Konsultācijas

Sarežģītas situācijas var atrisināt ātrāk, ja komandā ir konkrētās jomas eksperts. 

Mūsu eksperti kvalitātes vadības, iekšējā audita, dažādu starptautisku standartu, risku vadības jomā pat dažu stundu vai dienu laikā var palīdzēt.

Kvalitātes vadības sistēmas
IT  risinājumi

Esam izstrādājuši risinājumu kvalitātes dokumentu glabāšanai, lai jebkuram darbiniekam Jūsu organizācijā būtu ātri un ērti atrast visus darba pienākumu izpildei nepieciešamos organizatoriskos dokumentos.

Specifisku prasību gadījumā veicam sistēmas papildinājumus.

Risinājumu piedāvājam MS SharePoint, Drupal vai Moodle.

Organizing Data
standarti un metodes
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

STANDARTI UN METODES

Scattered Blue Triangles_edited.png

Piedāvājam izmantot vienu no populārākajām biznesa vadības metodēm – LEAN, uzņēmuma procesu efektivitātes uzlabošanai.

Zygon Baltic Consulting sadarbībā ar konsultantiem no Lielbritānijas piedāvā uzlabot sava uzņēmuma darbību – strādājot efektīvāk, tas ir – samazināt zudumus un pamatoties uz uzņēmuma vērtībām.

Scattered Blue Triangles_edited.png

Katrā biznesā, katrā darbībā, ar kuru uzņēmumi cenšas sasniegt noteiktos mērķus vienmēr ir gan riski, gan iespējas.

 

Risku vadības pieejas būtība ir izvērtēt savus mērķus un plānus to sasniegšanai, lai saprastu savus riskus un iespējas, kuras var savlaicīgi pamanīt.

Scattered Blue Triangles_edited.png

Pamatojoties uz plašiem pētījumiem, Investors in Excellence standarts (IiE) apvieno vislabāko pieeju ceļā uz izcilību, ļauj organizācijām izcelt tās jomas, kas ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un ieinteresētajām pusēm.

Scattered Blue Triangles_edited.png

ISO 9000 ir labas vadības prakses pamats katram uzņēmumam vai organizācijai.

 

Tas koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.

Scattered Blue Triangles_edited.png

ISO 14000 – starptautiski atzītu standartu sērija vides pārvaldības sistēmas izveidošanai organizācijās un uzņēmumos, kuras nolūks ir atbalstīt vides aizsardzību un novērst vides piesārņojumu, sabalansējot šo darbību ar sociāli-ekonomiskajām vajadzībām.

 

ISO 14000 ir viens no pasaulē atzītākajiem vides pārvaldības sistēmu standartiem.

Scattered Blue Triangles_edited.png

Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā.

 

Darba aizsardzības sistēmas svarīgākie principi un prasības ir noteiktas kā obligātas darba aizsardzību reglamentējošas normatīvajos aktos.

Scattered Blue Triangles_edited.png

BRC (British Retail Consorcium – Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība) ir izstrādājusi divus galvenos standartus, kas piemērojami pārtikas rūpniecībai: starptautisku pārtikas standartu ražotājiem un metodisku apkopojumu par iepakojuma materiāliem.

BRC ir noteiktas prasības pārtikas uzņēmumiem, kas piegādā produktus tirdzniecības ķēdēm un citiem uzņēmumiem.

Scattered Blue Triangles_edited.png

HACCP ir pārtikas paškontroles sistēma, kas balstās uz pārtikas nekaitīgumu un ar to saistīto problēmu profilaksi – tā ir sistēma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai. Šīs sistēmas pamatā ir darbību kopums, kas novērš draudus cilvēka veselībai. Daļu no šīm darbībām kā obligātas pieprasa valsts, lai garantētu iedzīvotāju apgādi ar drošu pārtiku. Izpildot šīs darbības, uzņēmējs ievēro valsts likumdošanu. Bez šo darbību izpildīšanas uzņēmuma darbība faktiski ir pretlikumīga.

Scattered Blue Triangles_edited.png

ISO 22000, Pārtikas drošības vadības sistēma – ietver starptautiski saskaņotu prasību kopumu lietošanai visā pasaulē.

 

Standartu izveidojuši ISO (International Organization for Standartization) pārtikas industrijas eksperti.

Scattered Blue Triangles_edited.png

ISO 27000 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai.

Informācijas drošība ir kļuvusi par vienu no pašreizējā laikmeta aktuālāko jautājumu. Rūpēties par informācijas drošību nozīmē rūpes par uzņēmuma pastāvēšanu, darbību, kā arī par pašu un klientu datu drošību.

Scattered Blue Triangles_edited.png

LVS ISO 37001:2018 Anti-bribery management systems. Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas.

ISO 37001 standarts nosaka pasākumu kopumu, lai palīdzētu organizācijām ierobežot kukuļošanas risku.

bottom of page