top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

LEAN

Piedāvājam izmantot vienu no populārākajām biznesa vadības metodēm – LEAN, uzņēmuma procesu efektivitātes uzlabošanai.

Zygon Baltic Consulting sadarbībā ar konsultantiem no Lielbritānijas piedāvā uzlabot sava uzņēmuma darbību – strādājot efektīvāk, tas ir – samazināt zudumus un pamatoties uz uzņēmuma vērtībām.

Kāpēc Jums ir lietderīgi pielietot LEAN principus procesu uzlabošanā:

  • Pieaug darba ražīgums

  • Tiek samazinātas izmaksas

  • Likvidētas liekās darbības procesos, samazinot zudumus

  • Defektu novēršana ražošanas procesos

  • Motivēti un lojāli darbinieki

  • Samazināti nevajadzīgi uzkrājumi

  • Optimizēti procesi, samazinot patērēto laiku

Mēs piedāvājam korporatīvās apmācības par LEAN, kā arī organizēt konsultācijas uzņēmumā, ieviešot LEAN vadības metodi.

bottom of page