top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

ISO 22000

ISO 22000, Pārtikas drošības vadības sistēma – ietver starptautiski saskaņotu prasību kopumu lietošanai visā pasaulē. Standartu izveidojuši ISO (International Organization for Standartization) pārtikas industrijas eksperti.

Standarts izveidots ar mērķi pasaules organizācijām atvieglot HACCP sistēmas pamatprincipu ieviešanu pārtikas higiēnā saskaņotā veidā un nosaka prasības pārtikas drošības pārvaldības sistēmām un sakopo vispāratzītus pārtikas drošības elementus visā pārtikas aprites ķēdē līdz pat gala patērētājam, tādus kā:

  • interaktīvas komunikācijas;

  • sistēmas pārvaldību;

  • priekšnosacījumu programmas;

  • HACCP principus.

Pārtika sasniedz patērētāju caur piegādes ķēdēm, kas apvieno dažāda veida organizācijas un šķērso neskaitāmas robežas. Viens vājš ķēdes posms var apdraudēt pārtikas drošību un radīt draudus veselībai. Tā rezultātā rodas nopietni draudi patērētājiem un ievērojami zaudējumi ķēdes piegādātājiem. Tā kā pārtikas drošības draudi var rasties jebkurā posmā, adekvāta kontrole viscaur ķēdē ir ļoti būtiska.

Standarts veidots tā, lai jebkura ķēdē iesaistīta organizācija varētu ieviest pārtikas drošības sistēmu. ISO 22000 prasības attiecināmas uz visiem ar pārtikas darbības sfēru saistītiem uzņēmumiem – pārtikas ražotājiem, lauksaimniecības produktu audzētājiem, pārtikas pārstrādes uzņēmumiem, pārtikas pārvadātājiem, uzglabātājiem, tirgotājiem, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārtikas iekārtu, iepakojuma, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem.

Tā kā šo standartu izstrādājuši nozares speciālisti, tad ISO 22000 aptver jau zināmos HACCP pamatprincipus, kritiskos kontroles punktus, kā arī dažādu pasaules pārtikas vairumtirgotāju izstrādātus pamatstandartus vienā dokumentā.

Tāpat šis standarts paplašina veiksmīgas vadības sistēmas pieeju atbilstoši ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas standartam, kas ieviests visos sektoros, bet nav tieši attiecināms uz pārtikas drošību. ISO 22000 izstrāde tika pamatota uz pieņēmumu, ka visefektīvākās pārtikas drošības sistēmas ir izveidotas, vadītas un ilgstoši uzlabotas strukturētas vadības sistēmas ietvaros un iekļautas vispārējās organizācijas vadības aktivitātēs.

Lai arī pārtikas drošības vadības sistēmu atbilstoši ISO 22000 var ieviest vienu pašu, tomēr standarts veidots, lai pilnībā būtu savietojams ar ISO 9001. Uzņēmumi, kas jau sertificēti atbilstoši ISO 9001 standartam, varēs viegli paplašināt savu sertifikāciju un sertificēties atbilstoši ISO 22000 standartam. Lai sekmētu šo procesu, standartā ietverta tabula, kurā norādīta prasību savietojamība ar ISO 9001 prasībām.

bottom of page