top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

ISO 9000

Kas ir ISO 9000?

ISO 9000 ir labas vadības prakses pamats katram uzņēmumam vai organizācijai. Tas koncentrējas uz klientu vajadzībām un vēlmēm, kā arī veicina kvalitātes vadību un plānošanu produktiem un pakalpojumiem, nodrošinot augstāku uzņēmuma vai organizācijas ekonomiskās darbības efektivitāti un konkurētspēju.

ISO 9000 mērķis

ISO 9000 galvenais mērķis ir nodrošināt labu vadības sistēmu visu nozaru uzņēmumos, nevis noteikt atsevišķu preču vai pakalpojumu kvalitāti. ISO 9000 norāda, kādā veidā uzņēmēji var izveidot, dokumentēt un saglabāt efektīvu kvalitātes sistēmu. Turklāt šāda sistēma klientiem uzskatāmi pierāda, ka uzņēmums spēj nodrošināt preces vai pakalpojuma kvalitāti, kā arī uzņemas atbildību par to. Standarts palīdz jebkuram uzņēmumā strādājošajam koncentrēt savu darbību pēc principa “darīt lietas pareizi ar pirmo reizi un vienmēr”, piemēram, nodrošināt klientu vajadzību skaidru izpratni (ar pirmo reizi un vienmēr), vai nostiprināt labas attiecības ar piegādātājiem (ar pirmo reizi un vienmēr).

ISO 9000 principi

ISO 9000 Standarts ir veidots uz “labas vadības prakses” bāzes, ar uzsvaru uz uzņēmuma biznesa procesu kontroli un nepārtrauktu pilnveidošanās metodiku. Standarts nodrošina arī visaptverošās kvalitātes pārvaldības sistēmas attīstību, jo standartā ir pārņemti daži visaptverošās kvalitātes pārvaldības (TQM) principi.

ISO 9001 standartā ir četri galvenie elementi

 • Vadības atbildība – politika, mērķi, plānošana, kvalitātes pārvaldības sistēma, vadības pārskats.

 • Resursu vadība – personāla resursi, informācija, iekārtas.

 • Procesu vadība – klientu apmierinātība, dizains, pasūtīšana, ražošana.

 • Mērīšana, analīze un pilnveidošana – audits, procesu kontrole, nepārtraukta pilnveidošanās.

Standarta ISO 9000 ieviešana uzņēmumam sniedz priekšrocības,

kuras var izdalīt divās grupās:

Iekšējās priekšrocības (priekšrocības uzņēmuma iekšējās kultūras pilnveidošanai un darba veikšanas uzlabošanai):

 • Vadība un strādājošie labāk izprot problēmas

 • Palielinās darba ražīgums

 • Samazinās brāķa un defektu novēršanas izmaksas

 • Uzlabojas darbinieku noskaņojums

 • Uzlabojas informācijas apmaiņa un iekšējā komunikācija

 • Pieaug rentabilitāte un peļņa

Ārējās priekšrocības (priekšrocības uzņēmumam darbā ar klientiem un jaunu klientu piesaistē):

 • Nodrošina produktu un pakalpojumu kvalitāti

 • Uzlabo attiecības ar klientiem

 • Dod iespēju atrast jaunus tirgus

 • Demonstrē nopietnu attieksmi pret kvalitāti

Sākumā vairums uzņēmumu vēlas ieviest standartu tā ārējo priekšrocību dēļ, piemēram, tirgus daļas palielināšanai vai, lai iegūtu labākas konkurences priekšrocības tenderos. Bet daudz biežāk praksē pierādās, ka tieši iekšējās priekšrocības ir tās, kas sniedz uzņēmumam labākos rezultātus.

Kam nepieciešams ieviest ISO 9000?

Visiem uzņēmumiem un organizācijām ir klienti. Un uzņēmuma vai organizācijas galvenais mērķis ir saglabāt un palielināt klientu lojalitāti, panākot to ar izcilu pakalpojumu snieguma līmeni.

Izdarīt izvēli

Iespējams, ka jūsu klienti prasa no jums ISO 9000 sertifikātu. Bet, ja jūs patiešām vēlaties pilnveidot savu uzņēmējdarbību, lai iegūtu lielākus panākumus un palielināt peļņu, tad tas ir labākais iemesls formālas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai.

Kvalitātes vadības sistēmas ISO 9000 ieviešana ir lielisks veids, kā uzlabot klientiem sniegtos pakalpojumus un palielināt klientu lojalitāti jūsu uzņēmumam.

bottom of page