top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

OHSAS 18000

Kas ir OHSAS 18000?

Uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas uzdevums ir nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem darbā un panāktu darbinieku augstu darbaspēju līmeni visa darba mūža laikā. Darba aizsardzības sistēmas svarīgākie principi un prasības ir noteiktas kā obligātas darba aizsardzību reglamentējošas normatīvajos aktos. Latvijā darba aizsardzības pamatprincipus reglamentē likums “Darba aizsardzības likums”, virkne Ministru Kabineta noteikumu un Labklājības Ministrijas rīkojumu.

OHSAS 18000 mērķis

Uzņēmuma darba aizsardzības jautājumus var veiksmīgi sakārtot, ieviešot drošības un arodveselības vadības sistēmu. Darba drošības un arodveselības vadības sistēma ir īpaša vadības sistēma, kas paredzēta lietošanai uzņēmumā ar nolūku panākt augstu darba drošības un arodveselības līmeni.

OHSAS 18000 principi

Darba drošības un arodveselības vadības sistēmas uzbūve un darbības principi ir nodefinēti harmonizētajā standartu sērijā OHSAS 18000 (Occupation Health and Safety Assessment Series), kuru izstrādāja Lielbritānijas standartizācijas institūcija sadarbībā ar citu valstu standartizācijas organizācijām un konsultāciju speciālistiem. Standartizācijas un sertifikācijas organizācijas, kuras veicināja darbu pie OHSAS 18000 izstrādes un ieviešanas, patlaban pārvalda 80% no pasaules vadības sistēmu sertifikācijas tirgus un tādejādi ir sasniegts ļoti augsta mēroga starptautiska vienošanās šajā jautājumā.

Šis standarts ir radīts tā, lai tas būtu lietojams visu lielumu un tipu uzņēmumiem un piemērojams atšķirīgiem ģeogrāfiskiem, kultūras un sociālajiem nosacījumiem.

Kam ir nepieciešams OHSAS 18000?

Šī standartu sērija dod uzņēmumiem iespēju gan ieviest vadības sistēmu, gan sertificēt to atbilstoši starptautiski atzīta OHSAS 18001:1999 standarta prasībām. Ieviešot šo standartu, uzņēmums demonstrē rūpes par savu darbinieku veselību un drošību, kā arī par esošajiem un potenciālajiem klientiem, īpašniekiem un visas sabiedrības interesēm kopumā. Šī standarta sertificēšana norāda uz veidu, kādā uzņēmums kontrolē un pārzina visus būtisko risku faktorus, kas rodas uzņēmuma ikdienas darbībās un krīzes situācijās.

Darba drošības un arodveselības vadības sistēmas pamatelementi

Darba drošības un arodveselības vadības sistēmas pamatā ir nepārtrauktās pilnveidošanas Deminga aplis (skatīt attēlu) – Domā, Dari, Vērtē, Rīkojies, kas caurauž piecus secīgus pasākumus:

  • Darba drošības un arodveselības politika,

  • Plānošana, ieviešana un rīcība,

  • Kontrole, izvērtēšana un korekcijas pasākumi,

  • Vadības pārskats.

OHSAS 18000 saistība ar ISO 14000 un ISO 9000

Konceptuāli Darba drošības un arodveselības vadības sistēma ir izveidota uz tiem pašiem vadības principiem, kas ir standartu ISO 14000 un ISO 9000 pamatā.

Tas nodrošina OHSAS 18000 savietojamību ar ISO 14000 un ISO 9000 sistēmu standartu sērijām. Ieviešot kompleksu vadības sistēmu, uzņēmums gūst maksimālu lietderību pie ievērojami zemākām izmaksām.

Šī standarta sertificēšana norāda uz to, ka jūsu uzņēmums kontrolē un pārzina visus būtiskos riska faktorus, kas rodas no uzņēmuma ikdienas operācijās un krīzes situācijās.

bottom of page