top of page
Green Geometric Shapes_edited_edited.jpg

ISO 37001

LVS ISO 37001:2018 Anti-bribery management systems. Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas.

ISO 37001 standarts nosaka pasākumu kopumu, lai palīdzētu organizācijām ierobežot kukuļošanas risku.

Standarts ISO 37001 atbilst pieaugošajam globālajam pieprasījumam valstīm un uzņēmumiem, lai tās rīkotos pret kukuļošanas postošo ietekmi, kas grauj pilsonisko sabiedrību, tiesiskumu, valdības iestāžu un uzņēmumu stabilitāti.

Standarta mērķis ir ieviest starptautiski atzītus kukuļošanas novēršanas pasākumus, lai radītu pozitīvas un produktīvas kultūras pārmaiņas organizācijā un vairotu uzticību gan no tās darbiniekiem, gan ārējām ieinteresētajām personām.

Standarta ISO 37001 ieviešana paredz:

  • kukuļošanas apkarošanas politikas izstrādi un ieviešanu;

  • kukuļošanas noteikumu ievērošanas uzraudzības mehānisma izveidi;

  • visu darbinieku apmācīšanu;

  • risku novērtēšanu un atbilstošu pārbaužu veikšanu (projektos, iepirkumos);

  • finanšu un nefinanšu kontroļu ieviešanu;

  • ziņošanas un izmeklēšanas procedūru izstrādi u.tml.

bottom of page