top of page

BRC

Updated: May 9, 2021

BRC (British Retail Consorcium – Lielbritānijas mazumtirdzniecības apvienība) ir izstrādājusi divus galvenos standartus, kas piemērojami pārtikas rūpniecībai: starptautisku pārtikas standartu ražotājiem un metodisku apkopojumu par iepakojuma materiāliem. BRC ir noteiktas prasības pārtikas uzņēmumiem, kas piegādā produktus tirdzniecības ķēdēm un citiem uzņēmumiem.

Standarts izstrādāts, lai palīdzētu pārtikas izplatīšanas uzņēmumiem Eiropas Savienības noteikto prasību izpildē un patērētāju aizsardzībā, nodrošinot vienotus principus ražošanas uzņēmumu novērtēšanai. Šie standarti izveidoti, lai palīdzētu mazumtirgotājiem izpildīt likumdošanā noteiktās prasības, aizsargātu patērētāju, kā arī, lai izveidotu vienotu pamatu, uz kā balstīties inspekciju organizācijām, kas pārbauda piegādātos produktus.

Globālajā pārtikas tirgū BRC standarts tiek vērtēts kā viens no labas pārtikas produktu ražošanas prakses noteikumu etaloniem. Tas ir viens no stingrākajiem brīvprātīgi piemērojamajiem pārtikas nekaitīguma un kvalitātes vadības standartiem pasaulē.

Standarta prasības

  • atbilstība HACCP;

  • dokumentēta kvalitātes vadības sistēma;

  • labas ražošanas prakse (uzņēmuma vides standartu, produktu, procesa un personāla vadība).

Lai demonstrētu kvalitāti un pārtikas drošību, daudzi Eiropas piegādātāji izmanto ISO 9001 un HACCP. Pastāv iespēja izmantot arī BRC, integrējot savas vadības sistēmas un izmantojot jau esošo dažādo standartu elementus.
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page